สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ O-NET รอบพิเศษ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET รอบพิเศษ (กรณีเกิดหตุสุดวิสัย) ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2560
สำหรับน้องคนไหนที่พลาดการสอบ O-NET รอบที่ผ่านมาด้วยกรณีสุดวิสัยต่างๆ ตอนนี้ สทศ. ได้ประกาศขั้นตอนและตารางสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามมาดูกันดีกว่า


ใบคําร้องขอสอบ O-NET ชั้น ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2560 

ประกาศเรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)