สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
สำหรับการสอบ GAT/PAT และ O-NET ที่ผ่านมา สทศ. ได้มีการเผยแพร่รูปแบบและจำนวนข้อสอบ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวสอบกันไปแล้ว เช่นเดียวกับคราวนี้ สทศ. ได้มีการเผยแพร่รูปแบบและจำนวนข้อสอบตัวสุดท้าย อย่าง 9 วิชาสามัญ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้พี่ก็เอามาฝากน้องๆ กันด้วยค่ะ

การสอบ 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาคณิตศาสตร์ (1)
5. วิชาฟิสิกส์
6. วิชาเคมี
7. วิชาชีววิทยา
8. วิชาคณิตศาสตร์ (2)
9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยน้องๆ สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการใช้คะแนนยื่นสมัครได้ และสำหรับการสมัครสอบในระบบ TCAS นี้ น้องๆ จะต้องใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญยื่นคู่กับเอกสารอื่นๆ ในรอบ 2 (โควตา) รอบ 3 (รับตรงร่วม) และรอบ 5 (รับตรงอิสระ)


รู้รูปแบบและจำนวนข้อสอบกันไปแล้ว ก็อย่าลืม!!! ตรวจสอบว่าสาขาวิชา หรือคณะที่ต้องการสอบ กำหนดให้ยื่นคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญวิชาใดบ้างนะคะ

น้องๆ สามารถ Download รูปแบบและจำนวนข้อสอบฉบับเต็ม ที่ไฟล์แนบข้างล่างนี้ได้เลยครับ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ  ไฟล์แนบ