สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประสาทปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


                มหาวิทยาลัยศรีปทุม     จัดพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นที่ 44  ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 44  ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญา จำนวน 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบัญชี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 30 – 31  มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  www.spu.ac.th UploadImage

UploadImage

UploadImage


ดูรายละเอียดทาง http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/   http://www.spu.ac.th/news/53338

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59