สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคิด และแนวโน้มคะแนน กสพท 61“โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท”
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท เกิดมาสำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากสอบติด กสพท ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ ในโปรแกรมนี้จะรวบรวมคะแนน กสพท ย้อนหลังไว้ พร้อมประเมินแนวโน้มคะแนนของปีนี้ โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกคณะมหาวิทยาลัย และผู้พัฒนาโปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชันติดมากว่า 10 ปี
 
หลักการวิเคราะห์ของโปรแกรม
ในการคิดแนวโน้มคะแนน กสพท นั้น มี 3 ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณา ได้แก่
1.คะแนนขั้นต่ำย้อนหลัง
2.จำนวนรับที่เปลี่ยนแปลงไป
3.แนวโน้มของแต่ละกลุ่มคณะ
 
แนวโน้ม กสพท 
การคิดแนวโน้มคะแนน กสพท ของ AdmissionPremium เราจะคิดจาก 3 ปัจจัยที่กล่าวไป โดยมีส่วนสำคัญคือคะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยเฉพาะคะแนนของ 9 วิชาสามัญ ซึ้งเแป็นองค์ประกอบหลักที่นำมาคิดคะแนนถึง 70%
 
โดยสัดส่วนของคะแนน กสพท คิดจากคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท. เต็ม 300 คะแนน คิดเป็น 30% และคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คิดเป็น 70% โดยใช้คะแนนสอบเพียง 7 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20% , วิชาคณิตศาสตร์ 1 น้ำหนักคะแนน 20% และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) น้ำหนักคะแนน 40%


โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.
วิธีการใช้งานโปรแกรม
แนะนำโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.