สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ชีวิตยาก ง่าย สบาย หรือสนุกน้องๆ คนรุ่นใหม่ ที่ใฝ่ฝัน อยากสร้างธุรกิจนวัตกรรมของตัวเอง เพราะคิดว่าชีวิตพนักงานรับประทานเงินเดือน อาจไม่ใช่ทางของน้อง มาทดลองใช้ชีวิตเป็นผู้ประกอบการกัน โครงการ “Founder Apprentice” จะปลุกชีวิตผู้ประกอบการนวัตกรรมในตัวน้องด้วยการให้ทดลองคิดและลงมือทำจริง ในบริษัทนวัตกรรมของพี่ๆ คนรุ่นใหม่ที่พร้อมใจกันสร้างประสบการณ์ โดยก่อนเข้าทดลองฝึกงาน จะมีการติดอาวุธ "STEAM4Innovator" สร้างความรู้และแนวคิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้า น้องๆ 30 คนที่ผ่านด่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้
 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมและธุรกิจ อาทิ Innovation, Design Thinking, Problem Solving, Marketing, Project Management, Finance etc.
2. ฝึกงาน แบบ Project-based Internship โดยใช้ความสามารถของตนแก้โจทย์ทางธุรกิจ ในระยะเวลา 2-3 เดือน กับสถานประกอบการที่มีนวัตกรรม ทั้ง Startups และ SMEs เช่น SocialGiver HealthAtHome FansterApp Weisse และอื่นๆ
3. พบปะผู้ก่อตั้ง ในเวทีสัมมนาย่อยที่น้องจะได้พูดคุยใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Founders เจ้าของกิจการถึง 4 ครั้ง
4. Mentor มีพี่เลี้ยงเป็นโค้ชอาชีพเพื่อช่วยน้องๆ ดึงศักยภาพ และสร้างความมั่นใจในการค้นหาอาชีพที่ใช่ในอนาคต
5. Networking โอกาสนำเสนอผลการฝึกงานและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของตัวน้องๆ เอง
 
คุณสมบัติ
นิสิต/นักศึกษาทุกชั้นปี หรือจบแล้ว อายุ 18-25 ปี
 
เอกสารที่ใช้
1) Resume
2) Clip Video ตอบคำถาม “จะนำประสบการณ์ไปสร้างงานสร้างธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างไร”
3) เรียงความ “ไอเดียนวัตกรรมหรือปัญหาสังคมที่อยากแก้ไข”
 
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 61
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/HUMoja0ZxxQpTw5k1
#founderapprentice
 
#ร่วมออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท Career Visa และบริษัทพันธมิตรของพี่ๆ ที่น่ารัก
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พี่ซินดี้ 086 3147091 พี่เป็ด 096 4291954