สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนจะช่วยนักเรียนอย่างไรในระบบ TCAS


เตรียมความพร้อม
เริ่มตั้งแต่การทำให้นักเรียนรู้จักตัวเอง และสามารถตัดสินใจให้ได้เร็วที่สุดว่าจะเรียนในคณะสาขาอะไร เพราะในระบบรับเข้าศึกษา TCAS นั้นยิ่งน้องๆ รู้เป้าหมายเร็วก็จะยิ่งได้เปรียบ โดยเฉพาะกับรอบ Portfolio ที่มีจำนวนรับเยอะมาก แต่ก็มีการกำหนดคุณสมบัติไว้เฉพาะเจาะจงมากเช่นกัน ฉะนั้นเวลาเดือนสุดท้ายก่อนเปิดรับสมัครอาจไม่พอสำหรับการเตรียมตัวอีกแล้ว 


ให้ความรู้เรื่องระบบ TCAS 
ให้ความรู้เรื่องระบบ TCAS กับทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง ความเข้าใจในระบบเป็นเรื่องสำคัญ หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้คือความไม่เข้าใจในระบบ TCAS ทั้งจากผู้ปกครองเองที่รู้สึกไม่มั่นคงเมื่อลูกหลานยังไม่มีที่เรียน ทำให้ความกดดันตกไปที่นักเรียน และจากตัวนักเรียนเองที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ตรงนี้โรงเรียนมีอิทธิพลมากพอที่จะจัดให้มีการให้ความรู้ เช่นจัดให้เป็นหนึ่งในช่วงหนึ่งของการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น


ปิดเทอม เปิดห้องแนะแนว
ปกติแล้วน้องๆ นักเรียนจะเริ่มมีที่เรียนกันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่พอมีการเปลี่ยนระบบรับเข้าใหม่ เป็นระบบ TCAS ทำให้การรับเข้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังปิดเทอมไปแล้ว ตัวช่วยสำคัญที่คอยให้คำปรึกษาแก่น้องๆ อย่างห้องแนะแนวจึงยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรมากไม่ได้อีกแล้ว ฉะนั้นอีกแนวทางที่พอเป็นไปได้ที่จะช่วยนักเรียนคือ การเปิดให้ห้องแนะแนวเป็นสถานที่นัดพบปะ ระหว่างครูแนะแนวและนักเรียน 


เอื้อเฟื้อสถานที่
โรงเรียนสามารถจัดสถานที่ให้นักเรียนที่กำลังหาที่เรียนมาพบปะกันได้ หรือแม้แต่การเปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้มาใช้ในวันสมัคร และวันเคลียริงเฮาส์ก็ยังพอเป็นไปได้ การให้นักเรียนที่กำลังหาที่เรียนได้มาพบเจอกันบ้างจะช่วยลดความเครียด ความกดดันได้มากทีเดียว ที่สำคัญนักเรียนจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ที่บ้าน


ออกเอกสารให้เร็วที่สุด
แม้โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีระบบที่ดีและสามารถออกเอกสารให้น้องได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร แต่เราก็ยังเห็นน้องๆ บ้างคนที่มีปัญหาอยู่บ้าง เช่นความล่าช้า หรือน้องๆ ไม่รู้จะต้องไปติดต่อที่ไหนเพื่อขอรับเอกสาร เช่น การออกเอกสารใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ที่นักเรียนสามารถขอได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ใช้ในกรณีที่นักเรียนต้องการใบรับรองชั่วคราวว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นจริงๆ หรือใช้เป็นหลักฐานชั่วคราวในการสมัครเรียนแทน ปพ.1 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร TCAS รอบที่ 3 โรงเรียนจึงควรออกให้ก่อนเดือนพฤษภาคม

สิ่งที่โรงเรียนพอจะทำให้ได้คือการเร่งการทำเอกสารให้พร้อมเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และจัดให้การขอเอกสารเป็นมิตรกับนักเรียนขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การติดต่อกันระหว่างนักเรียนและงานทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่น