สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Clearing House ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3
เรื่อง Clearing House ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

- ระบบเปิด Clearing House เวลา 10.00 น. ตั้งเเต่วันที่ 1-3 มิ.ย. 61 
- สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น 
- สามารถเปลี่ยนการยืนยันสิทธิ์ ได้ 3 ครั้ง 
(เช่น ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 สละสิทธิ์ ครั้งที่ 3 ยืนยันสิทธิ์ )
- รหัสผ่านเข้าระบบ Clearing House มาจากรหัสผ่านที่ตั้งตอนลงทะเบียนสมัครในรอบที่ 3