สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU พร้อมเปิดตัว DPU X: CRAFT YOUR FUTURE ศูนย์สร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ยุคธุรกิจดิจิทัล

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเปิดตัว DPU X: CRAFT YOUR FUTURE (สถาบันเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต) เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตโดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ พัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลให้สามารถต่อยอดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในอนาคต ดังนั้น DPU X จึงมีความหลากหลายในด้านดิจิทัล ไอที และธุรกิจสตาร์ทอัพ รองรับอาชีพหรือธุรกิจเกิดใหม่ในอนาคต

     ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Future Workforce among Digital Disruption & Transformation โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ และ เสวนาหัวข้อ Future Entrepreneurs ในยุคดิจิทัล : Startups and SMEs โดย ดารา นักธุรกิจชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกสิกรไทยและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยนำร่องเรื่อง Digital University จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน