สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Clearing House ในรอบที่ 3/2 รับตรงร่วมกันระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3
Clearing House ในรอบที่ 3/2 รับตรงร่วมกัน

- เปิดระบบ Clearing House ตั้งเเต่วันที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. 
- ปิดระบบ Clearing House วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น. 
- สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น 
- รหัสผ่านเข้าระบบ Clearing House มาจากรหัสผ่านที่ตั้งตอนลงทะเบียนสมัครในรอบที่ 3