สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นศ.มฟล. เฮ ! สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตร มฟล แล้ว

UploadImage     

         สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตร มฟล. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.ปลื้มสภากายภาพบำบัด รับรองหลักสูตร 5 ปี ผลประเมินดีมาก สถาบันพร้อม คณาจารย์มีคุณภาพ หลักสูตรมาตรฐานสากล ชี้จุดเด่นหลักสูตรเน้นเด็ก
ปฏิบัติในคลินิกและชุมชน

        วันนี้( 18 ก.พ.) รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง( มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภากายภาพบำบัด ได้มีมติรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัดและสถาบันด้านกายภาพบำบัด ของ มฟล.
 เป็นเวลาถึง 5 ปี ซึ่งเป็นการรับรองในระดับสูงที่สุด เนื่องจากผลการประเมินในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก แสดงถึงความพร้อมของสถาบัน คุณภาพคณาจารย์ รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตรก็มีมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีทักษะในงานกายภาพบำบัดชุมชน ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้สนใจมาสอบเพื่อศึกษาต่อจำนวนมากประมาณ 1,500 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนรับถึง 20 เท่า

        รศ.ดร.รัชนี กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของนักศึกษากายภาพบำบัด มฟล. คือ มีคุณลักษณะสำคัญทั้งการปฏิบัติการในคลินิก และการปฏิบัติการในชุมชน เน้นการทำงานเชิงรุกที่มิได้ตั้งรับอยู่ในคลินิกเท่านั้น แต่เข้าถึงชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษา การช่วยเหลือด้านสุขภาวะ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งดูแลตนเองได้ โดยการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้าไป ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดเชิงระบบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และมีจิตสาธารณะ พร้อมด้านวิชาการควบคู่ความมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ นอกจากนี้บัณฑิต มฟล. แตกต่างจากที่อื่นก็คือการเรียนการสอนทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษ และยังส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ภาษาจีน รวมถึงรายวิชาอาเซียนศึกษา ซึ่งก็จะทำให้สามารถทำงานได้ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในโลกยุคไร้พรมแดน

 
 
UploadImage

 
        การที่ มฟล. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและหลักสูตรมีมาตรฐานระดับสากล ทำให้บัณฑิตสามารถจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ ทั้งในและต่างประเทศ จากการติดตามประเมินผลผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้รับเสียงตอบรับว่านักศึกษา มฟล.ร่วมงานกับสหวิชาชีพได้อย่างดีมาก ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี มีมาตรฐานในการทำงาน และจากการสอบถามผู้ปกครองว่าทำไมส่งบุตรหลานมาเรียนกายภาพบำบัด มฟล. ได้คำตอบว่า เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในด้านการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารย์ มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสูงสุด รวมถึงสถานที่ก็สวยงาม  ที่สำคัญเชื่อมั่นว่าถ้าลูกหลานสำเร็จจากสถาบันแห่งนี้แล้ว จะมีงานทำ เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ”คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มฟล. กล่าว ความคิดเห็น ข่าวยอดนิยมในหมวดการศึกษา สามี"ดลฤดี"ส่งอีเมล์ถึงผู้ค้ำ ฟ้องก็ไม่มีเงินจ่าย แย้มเกณฑ์คัดผอ.ใหม่ต้องผ่านงานบริหาร พระเมธีธรรมาจารย์บอกรัฐบาลไม่ต้องส่งคนไปบ้านต่างจังหวัด สทศ.เตรียมเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยทุกการสอบ ป.ธ.9 ชี้ชัดฆราวาสเตือนพระได้ ข่าวการศึกษาล่าสุด “มหิดล” ขอหารือสกอ.ฟ้อง “ดลฤดี” ศาลสหรัฐฯ วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ทั่วไทย ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชให้โอวาส มาฆบูชา ปี 59 สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตร มฟล. กรมศิลปากรส่งผู้เชี่ยวชาญเติมความรู้พิพิธภัณฑ์เมียนมา 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์