สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทีมข่าว AdmissionPremium บุกงานเปิดบ้านครั้งที่ใหญ่ที่สุด KMITL OPEN HOUSE 2018      KMITL Open House 2018 งานเปิดบ้านครั้งที่ใหญ่ที่สุด โดยรวมคณะต่าง ๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายในงานมีไฮไลท์นวัตกรรมที่ยกมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ นวัตกรรมแขนกลเทียมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อผู้พิการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเสมือนจริง ไข่ไก่อารมณ์ดีกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  เป็นต้น
 

สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเลย !!!