สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 จำนวน 104 ทุน

สำหรับน้องๆ ที่กำลังรอฟังข่าวเรื่องทุนการศึกษากันอยู่ วันนี้พี่ๆ มีทุนการศึกษาจากรัฐบาลที่หน้าสนใจตัวหนึ่งมาให้น้องๆ ได้พิจารณากัน โดยทุนตัวนี้จะมีทั้งทุนการศึกษาที่ให้เรียนในประเทศ และทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย ไปดูกันเลย
 


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 (ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562) รวมจำนวน 104 ทุน รับสมัครตั้งแต่ 3 - 24 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
 
  • ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562
  • ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
  • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2562
 
โดยผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

รายละเอียดการรับสมัคร >> www.ocsc.go.th

 

กำหนดการ