สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. เปิดตัวเว็บไซต์ Mytcas.com ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS62

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดตัวเว็บไซต์ Mytcas.com ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS62 ประเดิมเมนูแรก "TREQ" แหล่งรวมข้อมูลสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบ เป็นตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลแบบครบวงจร โดยจะประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมมูล องค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก TCAS

 

เข้าสู่เว็บไซต์ Mytcas.com
เว็บไซต์ Mytcas.com มีเมนูสำคัญคือ TCAS Requirement หรือ TREQ (ที-เรก) เป็นเมนูแรกที่เปิดตัวบนเว็บไซต์ ซึ่ง ทปอ. ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลแบบครบวงจร ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS62 โดยเฉพาะ และเปิดให้เข้าใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เสมือนเป็นผู้ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครของคณะ สาขา และสถาบันในแต่ละรอบอย่างครบวงจร โดยพัฒนาต่อยอดบนพื้นฐานสภาพปัญหาที่เคยเกิดขึ้นใน TCAS61 คือจากเดิมที่น้องๆ ต้องเข้า google เพื่อค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำให้เสียเวลาไปมาก และข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน เมนู TREQ สามารถค้นหาสาขาที่น้องๆ สนใจ ช่วยค้นหารายชื่อสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับในแต่ละรอบ พร้อมลิงก์เชื่อมต่อไปยังคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัครโดยตรง