สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 อาชีพ เรียนจบ ไม่ตกงาน 100%

     “เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำไหมนะ” นี่คงเป็นความคิดของน้อง ๆ หลายคน ขณะเลือกสาขาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเลือกจากความชอบ หรือความต้องการส่วนตัวแล้ว น้องอาจจะต้องคิดถึงอีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ ก็คือความยั่งยืนของสายการเรียนและอาชีพการงานในอนาคต วันนี้พี่มี 5 อาชีพที่น้อง ๆ เรียนจบแล้วมีงานรองรับในอนาคตแน่นอน
1.วิศวกรรมระบบราง
     น้องหลาย ๆ คนอาจไม่คุ้นกับสาขานี้เท่าไหร่ "วิศวกรรมระบบราง" เป็นสาขาที่เรียนด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานทุกประเภทของระบบรถไฟ บอกเลยว่ามีแนวโน้มอนาคตสดใส และเป็นที่ต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น เพราะในปัจจุบันประเทศไทยของเรายังคงขาดแคลนวิศวกรรมระบบรางและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงในระดับประเทศอาเซียนก็เช่นกัน
 
2.อาชีพสายสุขภาพ
     น้อง ๆ รู้ไหมว่าอีก 5 ปี จำนวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้น และการรักษาพยายาลก็จะมากขึ้นตามมาด้วย ใครเลือกเรียนสายนี้ รับรอง มีงานทำล้นมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์, สาธารณสุข, พยาบาล, ทันตแพทย์, เภสัชกร ฯลฯ
 
3.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     น้อง ๆ คนไหนรักธรรมชาติ พี่แนะนำอาชีพนี้เลย เพราะพลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือกเป็นอีกสิ่งที่หลายๆภาคส่วนให้ความสนใจ เพื่อมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นวิศวกรรมสายสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสายอาชีพที่ถูกรวมเข้าไปในอาชีพน่าสนใจ
 
4.ทนายโซเชียลมีเดีย
     น้อง ๆ คงเคยเห็นข่าวมากมายเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโลกไซเบอร์ เช่นการปลอมแปลงแอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต แน่นอนว่าความต้องการทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็จะมากขึ้นตามนั้นเอง
 
5.นักวิเคราะห์ข้อมูล
     น้อง ๆ ที่อยากทำอาชีพด้านนี้ นอกจากจะต้องเก่งคณิตศาสตร์แล้ว น้องยังต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะต้องวิเคราะห์ด้วย ยุค digital ข้อมูลกลายเป็นขุมทรัพย์ คำว่า BIG DATA กลายเป็นคำยอดฮิตที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลลูกค้า มีเต็มไปหมด “นักวิเคราะห์ข้อมูล” จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาด