สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ห้ามพลาด!! 3 เคล็ดลับ จดโน้ต ยังไงให้จำดี

น้อง ๆ หลายคนผ่านการเรียนมาด้วยวิธีการจำ หากแต่ลืมกันไปแล้วว่า สมองของมนุษย์นั่นมีพื้นที่ความจำ ที่ไม่สามารถจดจำทุกอย่างได้ทันที ดังนั้นการจดบันทึกจึงมีความสำคัญต่อการเรียนอย่างมาก1.วาดรูปภาพประกอบ
การใช้รูปภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การวาดรูป การติดรูปภาพประกอบ นั้นก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ดีมาก เพราะในบางครั้ง คำพูดก็ไม่สามารถบรรยายทุกอย่างได้หมด และภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นอีกด้วย


2.ใช้สีเป็นตัวช่วย
วิทยาศาสตร์มีการพิสูจน์ความเชื่อมโยงของสีสันกับอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงความจำของมนุษย์ นอกจากนี้สียังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มสมาธิ กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงาน เมื่อเราจดโน้ตก็ควรมีปากกาเน้นข้อความสีสันสดใสไว้หลายๆสี สำหรับเน้นข้อความสำคัญ เพราะสมองเราจะถูกกระตุ้นได้ดีต่อสิ่งที่มีสีสัน โดยสมองจะถูกกระตุ้นต่อข้อความที่ได้รับการเน้นย้ำด้วยปากกาสีมากกว่าข้อความธรรมดามากถึง 80 เท่า


3.วาด Mind map สรุปเนื้อหา
การวาด Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า “ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน” ผังความคิด ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นำประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็นหลัก แล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป


แนะนำคอร์สติวที่

โครงการ "TCAS ติวบุฟเฟต์ 399 บาท” 
เรียนได้ไม่อั้น...มากกว่า 300 ชั่วโมง