สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดเทอม 2 นี้ มีข่าวมาถึงคุณครูเคมีจ้า...

     IUPAC เปลี่ยนนิยามของมวลอะตอมแล้วนะ ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.4 เล่ม 2 สสวท. ได้จัดทำ “คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมวลอะตอม” เพื่อให้คุณครู นักเรียนสามารถเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเรียนได้มากขึ้น


คำอธิบายเรื่อง สสวท. ได้จัดทำ “คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมวลอะตอม” โดย อ.พี่ไมธ์โครงการ "TCAS ติวบุฟเฟต์ 399 บาท” 
+เรียนได้ไม่อั้น...มากกว่า 300 ชั่วโมง 
+ครบทุกวิชา GAT PAT 9สามัญ O-NET
+สอนโดยติวเตอร์คุณภาพระดับประเทศ
ที่อยากช่วยและให้โอกาสน้องๆ ทั่วประเทศ

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet