สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Port วิศวะฯ ยุคThailand 4.0 เน้นอะไรบ้างนะ

 

แน่นอนว่าน้อง ๆ รู้กันอยู่แล้วว่าพอร์ตของน้องต้องมีอะไรบ้างใน 10 หน้าที่กำหนด แต่น้อง ๆ สงสัยกันหรือเปล่าว่า พอร์ตวิศวกรรมศาสตร์ควรเน้นอะไรบ้าง

 

วันนี้พี่มีข้อมูลดี ๆ จากการอบรมการจัดทำ portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พาร์ทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ในงานการอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio ที่ ทปอ. จัดขึ้นมาสรุปให้น้อง ๆ ดูว่าพอร์ตวิศวะควรเน้นที่อะไรบ้าง ไปดูกันเลย 

ทุกวันนี้น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปมากแล้ว น้องต้องมองคณะวิศวะฯพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้ว เพื่อผลิตคนออกไปสู่ตลาดแรงงาน

 

ยิ่งตอนนี้เป็นยุค Thailand 4.0 วิศวะฯก็จะมีบทบทค่อนข้างเยอะ เพราเป็นผู้ผลิตนวัตกรรม ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุก ๆ มหาวิทยาลัยก็ต้องการน้องที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

 

มาถึงสิ่งที่น้องหลาย ๆ คนสนใจ รอบ  Portfolio ทางคณะจะดูว่าน้อง ๆ มีความสนใจที่จะเข้าวิศวกรรมศาสตร์มากน้อยแค่ไหน และมีความสนใจที่จะผลิตนวัตกรรมไหม

 

ในรอบพอร์ตยิ่งน้อง ๆ แสดงผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมมากเท่าไหร่ น้องก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาสูง

 

เวลาน้อง ๆ  ทำพอร์ตให้น้องเน้นใส่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ เช่นถ้าอยากเข้าสาขาเครื่องกล ก็อาจจะเน้นไปที่การแข่งขันคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือทำอะไรที่เป็นกลไก หรือถ้าอยากเข้าไฟฟ้า เคยต่อวงจรไฟฟ้า หรืออะไรก้ใส่ไป แบบนี้น้องก็จะมีโอกาสมากขึ้น เพราะฉะนั้นน้องก้ต้องรู้ก่อนว่าคณะ สาขานั้น ๆ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 

และข้อที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ ทุกผลงานที่น้องๆใส่ลงในพอร์ต ต้องเป็นผลงานที่น้อง ๆ เคยทำมาจริง ๆ เพราะหากถึงรอบสัมภาษณ์ กรรมการถามถึงผลงานในพอร์ต แล้วน้องตอบไม่ได้ ก็ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าเรียนแน่นอน