สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS'62 รอบ 1 PORTFOLIO ทุกมหาวิทยาลัย

ถึงฤดูกาลเปิดรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS รอบแรกแล้ว เพื่อให้น้องๆ ไม่พลาดข่าวสารและเตรียมตัวสมัครเรียนกันได้อย่างเต็มที่ บทความนี้พี่ๆ Admission Premium ได้รวบรวมสรุปจำนวนการรับและวันที่เปิดรับของทุกมหาวิทยาลัยใน TCAS '62 รอบ 1 PORTFOLIO มาไว้ให้น้องๆ แล้ว จะมีโครงการอะไร เปิดรับเท่าไหร่ วันไหนบ้าง ตามมาดูกันได้เลย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
434 โครงการ รับจำนวน 5,275 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> www.reg.kmitl.ac.th
 


 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
4 โครงการ รับจำนวน 1,477 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> www.admission.ku.ac.th
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
12 โครงการ รับจำนวน 2,445 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admissions1.su.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครวันที่ 1-12 ธ.ค. 2561
7 โครงการ รับจำนวน 1,010 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> www1.reg.cmu.ac.th หาวิทยาลัยพะเยา
รับสมัครวันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
16 โครงการ รับจำนวน 2,716 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admission.up.ac.th


หาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
14 โครงการ รับจำนวน 792 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> tcas.mahidol.ac.th


หาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
26 โครงการ รับจำนวน 2,462 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> acad.msu.ac.th


หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
17 โครงการ รับจำนวน 1,150 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> web2.reg.tu.ac.th


หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
7 โครงการ รับจำนวน 203 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> www.entrance.psu.ac.th


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครวันที่ 3-12 ธ.ค. 2561
22 โครงการ รับจำนวน 332 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> www.admissions.chula.ac.th

หาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครวันที่ 1-10 ธ.ค. 2561
22 โครงการ รับจำนวน 1,601 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admission.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
62 โครงการ รับจำนวน 2,529 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admissions.kku.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
13 โครงการ รับจำนวน 1,410 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> sutgateway.sut.ac.th


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครวันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
6 โครงการ รับจำนวน 1,056 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admission.mfu.ac.th  
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
6 คณะ รับจำนวน 565 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> admission.ksu.ac.th


มหาวิทยาลัยนครพนม
รับสมัครวันที่ 1-15 ธ.ค. 2561
9 คณะ รับจำนวน 1,230 คน 

อ่านรายละเอียดของระเบียบการเพิ่มเติม >>> entry.npu.ac.th