สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 อาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก รัฐประศาสนศาสตร์ ทำงานได้แน่นอน !

 

ก่อนอื่นเราทำทำความรู้จัก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เราเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสายรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์นั้น สิ่งที่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือ "ประชาชน โดยคนที่จะเรียนสาขานี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการบ้านการเมือง และต้องติดตามข่าวสารและรู้ความเคลื่อนไหวโดยรวมของประเทศ
 
น้อง ๆ ที่จะเรียนต่อในสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความรู้ความชำนาญการทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการทำงาน กล้า ตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ออกไปทำงานในภาครัฐและเอกชน
 
 
โอกาสทางวิชาชีพ

1.นักปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. อบจ. เทศบาล สำนักงานเขต/อำเภอ)
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สำนักงาน และกองต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
3.รับราชการทหาร และตำรวจ
4.เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
5.อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านการปกครอง
6.ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
(เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด)


สนใจสมัครรับทุน คลิกที่นี่