สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีเซ็นสำเนาเอกสารสำหรับการสมัครสอบ

     ในการยื่นเอกสารเข้าสอบในมหาลัยต่างๆ มีเอกสารให้น้องเตรียมเป็นจำนวนมาก แต่น้องๆรู้ไหมว่า การเซ็นบนเอกสารก็เป็นส่วนสำคัญนะ เช่นในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่น้องๆต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ไปด้วย ว่าใช้ในการทำอะไรบ้าง ถ้าหากน้องไม่เซ็นเอกสารมีโอกาสเป็นโมฆะได้ และทำให้เกิดอันตรายจากการนำเอกสารของน้องไปแอบอ้างทำอย่างอื่นได้อีกด้วย 

     วันนี้พี่มีวิธีเซ็นสำเนาเอกสารสำหรับสมัครสอบ TCAS รอบแรกนี้ เพื่อให้น้องๆได้นำไปใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่เป็นโมฆะอีกด้วย



1.ขีดเส้นทับบนเอกสาร
ขีด2 เส้น คล่อมที่รูปเพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ และไม่ควรขีดทับใบหน้า

2.เขียน "สำเนาถูกต้อง"
เขียน "สำเนาถูกต้อง" ในทุกกรณี

3.เซ็นชื่อ สกุล
เมื่อลงลายเซ็นแล้ว ต้องเขียนตัวบรรจงกำกับด้วย 

4.ใช้สำหรับสมัครสอบ (โครงการ+มหาวิทยาลัย) เท่านั้น
ทุกครั้งที่เซ็นสำเนาเอกสาร ควรเขียนระบุวัตถุประสงค์ในการเซ็นสำเนา เช่น กรณีใช้สมัครรับตรง จุฬาฯ เท่านั้น