สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เจอแน่!! เนื้อหาคณิตฯ PAT 1 , 9 วิชาสามัญ


เจอแน่!! เนื้อหาคณิตฯ PAT 1 , 9 วิชาสามัญ

พอพูดถึงตัวเลขคงมีน้องๆ ไม่น้อยที่ปราบปลื้มกับการคำนวณ และคงมีน้องๆ ไม่น้อยที่แทบจะต้องเมินหน้าหนี แต่ถึงจะปลื้มหรือไม่ปลื้มยังไงก็ต้องเจอ เพราะจริงๆ แล้วคณิตศาสตร์ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันเราในทุกๆ วัน และแน่นอนคณิตศาสตร์ที่น้องๆ ต้องเจอนั้นคือในสนามสอบต่างๆ ทั้ง PAT 1 , 9 วิชาสามัญ วันนี้พี่ Admission Premium  ได้รวบรวมเนื้อหาที่จะออกสอบของคณิตศาสตร์มาให้ เพื่อจะได้เตรียมตัวอ่านกัน
 


PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา
1. ตรรกศาสตร์
2. เซต
3. ระบบจำนวนจริง
4. ความสัมพนธ์ และฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันตรีโกนมิติ
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8. เมทริกซ์
9. เวกเตอร์
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงเส้น
12. ลำดับและอนุกรม
13. แคลคูลัสเบื้องต้น
14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15. ความน่าจะเป็น
16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17. การแจกแจงปกติ
18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ 180 คะแนน
                        ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 15 ข้อ 120 คะแนน

รวม 45 ข้อ 300 คะแนน

 

วิชาสามัญ 9 วิชา

คณิตศาสตร์ 1

- ความรู้พื้นฐาน (เซต และการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น)  
***ไม่ออกสอบ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระอื่น
- ระบบจำนวนจริง
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็นและสถิติ
- แคลคูลัส
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน
 

คณิตศาสตร์ 2

- จำนวนจริงและการดำเนินการ
- การวัด
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็น
รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน
 
สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆ ไว้เลยคือ ในช่วงเวลาที่เราอ่านหรือทบทวนมันอาจจะมีท้อ มีขี้เกียจบ้าง ก็อยากให้สู้ๆกัน แต่สิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดนั้นคือ เท เพราะถ้าน้องๆ จะเท น้องอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปเลยก็ได้
 
========================================

ระบบจำนวนจริง

การแก้สมการและอสมการค่าสมบูรณ์ ออกสอบเยอะ ทั้งใน PAT1 และ 9 วิชา แต่เนื้อหายาก น้องๆหลายคนจะงง แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ คะแนนเราจะนำคนส่วนใหญ่แน่นอน
เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ระบบจำนวนจริง

ฟังก์ชัน

การหาค่าโดเมน เรนจ์ เป็นเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบเยอะที่สุดแล้ว ในบท ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในทุกๆสนามสอบ และน้องๆหลายคนไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาบทนี้ ดังนั้น ถ้าเราแมเนื้อหาบทนี้เราจะได้เปรียบคนอื่นอย่างมากในการสอบ

ทฤษฏีจำนวน

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ทฤษฎีจำนวน

ตรรกศาสตร์

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์

SET

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ SET

Expolog

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ExpoLog

ตรีโกนมิติ

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ตรีโกณมิติ

Vector

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ Vector

ความน่าจะเป็น

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ค วามน่าจะเป็น

สถิติ

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ สถิติ

กำหนดการเชิงเส้น

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ กำหนดการเชิงเส้น

ลำดับอนุกรม

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ ลำดับอนุกรม

ตะลุยโจทย์เลข 9 วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์เลข 9 วิชาสามัญ

แคลคูลัส

ภาคตัดกรวย

ตรรกศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ จำนวนเชิงซ้อน