สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : ศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้าโล่รางวัล Best Practice 1 ใน 10 ของสถานประกอบการดีเด่น

 
UploadImage
     ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรใน โครงการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารการจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ นายพรยุทธ์ นิยมดี เจ้าของธุรกิจ หจก. บารมีพ่อแม่ สปีดส์ ทรานสปอร์ต ดูแลในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเคยเข้าร่วม โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จาก คณะบริหารธุรกิจ ที่พัฒนาแผนธุรกิจขนส่งของตนเองจนก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น ได้รับโล่รางวัล Best Practice 1 ใน 10 ของสถานประกอบการดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการ จาก 46 สถานประกอบการ และนายไปษิณ วัศวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่งบริษัท มอเตอร์เวย์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบัน สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคเสาร์ อาทิตย์ รหัส57
เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารการจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ