สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ASAIHL คือหน่วยงานอะไร สำคัญอย่างไรกับเรา ?


สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) มีสถาบันสมาชิกกว่า 166 สถาบันใน 18 ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 40 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ จำนวน  30 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) สมาคมอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่มีอายุเก่าแก่ถึง 63 ปี และมีสมาชิกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นอกจากประเทศในอาเซียนแล้ว ยังมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง หรือแม้แต่ตะวันออกกลาง หลายมหาวิทยาลัยล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เช่น มหาวิทยาลัยมงเปอลิเย มหาวิทยาลัยวอร์ซอ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยนานยาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง และมหาวิทยาลัยไอเอยูแห่งอิหร่าน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย


 
สามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ที่นี่


>> คลิก <<