สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่2 กำลังจะมาต้องทำอะไรบ้าง ?

TCAS รอบที่2 กำลังจะมาต้องทำอะไรบ้าง ? 

ผ่านไปแล้วกับการสมัคร  TCAS รอบที่ 1 หลังจากนี้น้องๆ หลายคนคงกำลังรอการสอบสัมภาษณ์ และลุ้นการประกาศผลในวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่กำลังจะถึงนี้  และคงมีน้องๆ อีกหลายคนที่รอสมัคร TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตา วันนี้พี่Admission Premium  ได้รวบรวมข้อมูลการสมัครและกำหนดการ TCAS รอบที่ 2 มาฝาก  น้องๆจะได้วางแผนเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ  เพื่อจะได้ไม่พลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปดูกันเลยว่าต้องทำอะไรบ้าง?
 


1.รู้จัก TCAS รอบที่ 2 

คือ การสมัครรอบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ  และสมัครสอบก่อนรู้คะแนนสอบ ซึ่งบางโครงการให้เลือกและเปลี่ยนอันดับคณะ/สาขา หลังรู้คะแนนสอบได้
 


2.กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตา
นักเรียนในโรงเรียนในเครือข่าย(ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)
นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ
นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศไทย
 


3.วิธีการสมัคร 

1.ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
2.สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์คัดเลือก ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบร่วมด้วย
3.ส่งรายชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์

4.กระบวนการการคัดเลือก

1.สถาบันอุดมศึกษากำหนดคุณสมบัติ/เกณฑ์
2.สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย และส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับ ทปอ. (สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ และติดได้มากกว่า 1 ที่)
3.มหาวิทยาลัยคัดเลือกตามเกณฑ์ อาจมีการเรียกสอบสัมภาษณ์
4.มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับมาให้ ทปอ.
5.ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อคัดเลือกสาขาที่ต้องการโดยผู้สมัครตัดสินใจเอง กรณีที่1 หากยืนยันสิทธิ์ สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น และทปอ. จะตัดสิทธิ์ที่สมัครในรอบต่อไปทันที  หากไม่เลือก ทปอ.คืนสิทธิ์ให้

5. ปฏิทินการดำเนินการ TCAS รอบที่2 

4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร 
24 เมษายน 2562 ประกาศผล 
24 - 25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
26 - 27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์

6. เตรียมตัวสอบเพราะมีคะแนนที่ต้องใช้

16 - 19 กุมภาพันธ์ สอบ GAT / PAT
2 - 3 มีนาคม 2562 สอบ O - NET
9 - 15 มีนาคม 2562 ทปอ. กำหนดให้มีการจัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจักสอบของ สทศ.  ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบรอบที่ 2, 3 และ 5 ได้
16 - 17 มีนาคม 2562 สอบ 9 วิชาสามัญ

7. จำนวนรับ

จำนวนรับรวมทั้งหมด 99,320 คน 
สถาบันอุดมศึกษา 67 สถาบัน
จำนวนคณะ 712 คณะ
จำนวนสาขาวิชา/หลักสูตร 4,575 หลักสูตร
 
สำหรับ TCAS รอบที่2 หรือรอบโควตานี้ ถือว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างมีกิจกรรมที่จะต้องทำเยอะพอสมควร ทั้งสมัครและสอบพี่Admission Premium ก็อยากให้น้องบริหารจัดการเวลาดีๆ  เพราะมีคะแนนหลายส่วนที่บางคณะ/สาขาต้องการ  ร่วมถึงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ขอให้ตัดสินใจดีๆ ใช้สติอย่าวู่วาม และพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้  สามารถเข้าเรียนในคณะ/สาขาตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

คู่มือระบบ  TCAS 62  สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร

 
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------