สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​แปลกแต่จริง!! 9 วิชาสุดแปลกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย


แปลกแต่จริง!! 9 วิชาสุดแปลกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย

เมืองไทยนี้มีเรื่องราวแปลกๆพิสดารมาให้เราได้พบ ได้เห็นอยู่มากมาย วันนี้พี่Admission Premium ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมเรื่องราวแปลกๆในไทยมาให้น้อง แต่เรื่องแปลกที่ว่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาแปลกๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของไทย โดยพี่ได้รวบรวม 9 วิชาแปลกๆ ที่มีอยู่จริง จะเป็นวิชาอะไร? ในมหาวิทยาลัยไหน? และจะแปลกแค่ไหน? ไปดูกันเลย!! GO GO!!
 


โหราศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เริ่มต้นวิชาแรกที่ถือว่าแปลกมากๆ ที่ศาสตร์แห่งความเชื่อการทำนายที่เราเคยได้ยินจะมาอยู่ในการเรียนการสอนได้จริง โดยวิชาโหราศาสตร์นี้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการคิดในเชิงสถิติ และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหลักการผูกดวงชะตา มีการสอนในพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องของตัวเลข ดวงดาว เช่น วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการตั้งดวง วิชาเลขศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น โดยจะเน้นเรื่องหลักวิชาการด้านสถิติ ไม่เน้นด้านความเชื่อ เพราะต้องการฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้
 


AI กับชีวิต ประจำวัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้มีการวางแผนจะเปิดสอนวิชา AI กับชีวิตประจำวัน โดยจะเปิด ให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ หรือนักศึกษาสายศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เลือกเรียน โดยจะสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน และนักศึกษาจะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในคณะ สาขา ที่เรียนได้ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งพี่Admission Premium ก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไง แต่ถ้ามีจริงพี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวเพราะ ปัจจุบันนี้ AI ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากมาย
 


Charming School หรือโรงเรียนเสริมสร้างเสน่ห์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชานี้เป็นอีกหนึ่งวิชาที่  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ จะมีการเปิดสอน ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งกาย การแต่งหน้า เพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับนักศึกษา ถือเป็นวิชาที่น่าสนใจเพราะการอยู่ร่วมในสังคมนั้น ทั้งกริยา มารยาท และบุคลิกภาพถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก
 


ปรัชญากับการ์ตูน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใครจะไปคิดว่าการ์ตูนกับปรัชญาจะมาคู่กันได้  แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่ามันแทบเป็นของคู่กับ เพราะทุกๆตัวการ์ตูนจะมีนัยแฝงอยู่เสมอ  โดยวิชานี้เป็นวิชาในสังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ที่นักศึกษาทุกคนสามารถลงเรียนได้จะสอนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญากับการ์ตูน การถ่ายทอดมโนทัศน์ทางปรัชญาผ่านสื่อและศิลปะในรูปของการ์ตูน มีการศึกษาผ่านการอ่านและชมภาพยนตร์การ์ตูน รวมทั้งอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับการ์ตูนและภาพยนตร์การ์ตูน มีการนำมาวิเคราะห์และอภิปรายแนวคิดร่วมกัน
 


การตายอย่างมีคุณภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใครจะไปคิดว่าการตายของคนเราต้องมีการเรียนรู้ก่อนตาย แต่มันมีจริงๆ เพราะวิชานี้ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกที่นิสิตทุกคนสามารถลงเรียนได้ จะมีการสอนเกี่ยวกับการจากโลกไปซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากรายวิชามรณศึกษา ซึ่งมีการสอนหลายอย่าง เช่น ความหมายและความสำคัญของการจากไป พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจากไป การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญเหตุไม่คาดคิดและการเตรียมตัวก่อนจากไป เป็นต้น และเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ได้รู้จักคุณค่าของตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิต และเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตลอดจนตระหนักรู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีการจากไป
 


ศาสตร์แห่งรัก  มหาวิทยาลัยรังสิต

น้องๆ หลายคนคงกรี๊ดกร๊าดเลยที่เดียว  เพราะหัวใจของเราจะได้พองโต และได้เรียนรู้กับไอเจ้าความรักสักที  โดยวิชานี้เป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถลงเรียนได้ เน้นสร้างวิชาความรู้ที่สนับสนุนการสร้างชีวิตให้คนรุ่นใหม่อย่างเข้าใจ เข้าถึงและเป็นธรรมชาติ โดยวิชานี้จะสอนให้เห็นถึงมิติที่หลากหลายและการมีประโยชน์ของความรัก การนำพลังแห่งรักมาใช้ขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่สร้างสรรค์ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิชาที่แปลกแต่แฝงไปด้วยสาระความรู้
 


การแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฟังแล้วอาจจะรู้สึกรุนแรง แต่ๆ พี่บอกเลยว่าวิชานี้ไม่ได้รุ่นแรงเหมือนชื่อวิชา เพราะวิชานี้เป็นวิชาเอกเลือก ของวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์  ที่เน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจมีอยู่ในครอบครอง ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต่าง ๆ สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับอาวุธ รวมไปถึงอาวุธไซเบอร์ เช่น ไลท์เซเบอร์แบบสตาร์วอร์ ในคลาสเองก็มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น มีการแข่งขันกันสะสมกำลังอาวุธ ฝึกเจรจาเพื่อขอลดกำลังอาวุธ ไม่ให้เกิดสงคราม เป็นต้น


การอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ ผลต่อสังคมและสุขภาพของมนุษย์จากการเลี้ยงสัตว์ การเตรียมตัวอยู่ร่วมกับสัตว์สุขศาสตร์และการป้องกันโรคจากสัตว์ การเตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาติและการช่วยเหลือสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ การเดินทางร่วมกับสัตว์ การบำบัดด้วยสัตว์ผลกระทบที่เกิดจากการนำสัตว์ต่างถิ่นมาเลี้ยง เป็นต้น โดยเนื้อหาจะเน้นให้ความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกับสัตว์ในบริบทต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่น่าสนใจ สำหรับคนรักสัตว์กันเลยทีเดียว
 


บุหรี่กับสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาถึงวิชาสุดท้าย  ฟังชื่อแล้วอาจตกใจเล็กน้อย แต่วิชานี้มีจริง ๆ  เป็นการเปิดสอนวิชา ในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเนื้อหาเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น สารพิษในบุหรี่ การเสพติดบุหรี่ การสูบบุหรี่มือสอง สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบ ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม มาตรการและกลยุทธ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่  ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
 
เห็นไหมครับน้อง ๆ  วิชาที่เราไม่คาดคิดว่าจะมี หรือจะมาเป็นวิชาเรียนได้ก็ยังมีให้เราได้เรียนรู้  จะแปลกแค่ไหนก็ยังน่าสนใจที่จะเรียน  เพราะวิชาส่วนมากนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถใช้ได้จริง และสิ่งที่แฝงอยู่ในนั้นในทุกๆวิชาที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน นั้นคือ  "การเรียนรู้ของเรานั้นมีอยู่ในทุก ๆ ที่ เพียงแค่เราขวนขวาย  เพราะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนั้นเอง"

ที่มา
www.workpointnews.com
www.matichon.co.th