สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกวดแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2016 Global Social Venture Competition (GSVC) - Southeast Asia

           UploadImage


           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2016 Global Social Venture Competition (GSVC) - Southeast Asia Region @ Bangkok เพื่อเฟ้นหาทีมผู้ชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก 2016 GSVC Global Round  การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมรูปแบบใหม่นี้เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          สอบถามโทร. 026976862  www.gsvc-sea.org