สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รุ่นพี่วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ จบแล้วทำงานจริง ที่โรงงานผลิตรถยนต์ MG

วันนี้พี่ทีมงาน ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พี่คอม (กฤตพจน์ ยั่งยืน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ที่ได้มีโอกาสฝึกงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ MG และ พี่วีอาร์ (พันธกานต์ จันทมณี) รุ่นพี่บัณฑิตที่จบจากสาขาเดียวกัน ที่ปัจจุบันทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ MG ในตำแหน่งงาน Process engineer
   

 
พี่ๆทั้ง 2 คน ก็ได้เล่าประสบการณ์การเรียน และการฝึกงานในสถาบันแห่งนี้ ว่านอกจากการเรียนรู้ที่ได้ในห้องเรียนแล้ว พี่ทั้ง 2 คน ยังได้ประสบการณ์การทำงานจากการฝึกงานยังไงบ้าง
 


ทำไมเลือกเรียนที่สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ที่สถาบันแห่งนี้
เพราะว่าส่วนตัวนั้น มีความชอบและสนใจ ในส่วนของงานด้านยานยนต์  ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์

มากกว่าการเรียน คือการได้ฝึกงาน ในทุกๆเทอม
ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะได้ฝึกงานทุกชั้นปี  ตั้งแต่การเข้าเรียนปีแรก ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนรู้การทำงานในเซเว่นอีเลฟเว่น  เพื่อให้ได้เรียนรู้งานและระบบทั้งหมดภายในเซเว่นอีเลฟเว่น

เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของระบบของยานยนต์ และเทคนิคต่างๆ เพื่อเตรียมพื้นฐานที่จะได้ใช้ในการฝึกงานในศูนย์รถยนต์  ในส่วนของงานบริการซ่อมทั่วไป ที่จะได้ปฏิบัติจริง จนถึงปีที่ 3 ก็จะได้เข้ามาฝึกงาน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง ที่โรงงานผลิตรถยนต์ MG ตลอด 1 เทอมเต็มๆ
 
ฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจอยากจะเลือกเรียนต่อทางด้านนี้
ถึงน้องๆที่สนใจแต่กลัวว่าการเรียนจะยากนั้น ก็ไม่ต้องห่วง แค่น้องๆมีความตั้งใจ และอดทนก็เพียงพอ เพราะตลอดระยะเวลาการเรียนนั้น จะไม่มีปิดเทอม เพราะต้องใช้เวลาปิดเทอมนั้นไปฝึกงาน แต่นี่แหละคือกุญแจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ประสบการณ์ที่มากกว่า
 
 
 
ทำไมเลือกเรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบในเรื่องของรถยนต์ จึงเลือกเรียนที่นี่

ตลอดระยะเวลา 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?
เริ่มตั้งแต่ปี 1 จะได้เรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป และการเขียนแบบ จนขึ้นชั้นปีที่ 2 ก็จะได้เรียนเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ได้ฝึกทักษะด้านยานยนต์ในแล็ปต่างๆ เช่นแล็ปยานยนต์ แล็ปเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ และพี่ได้มีโอกาสเข้าไปในฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

ส่วนชั้นปีที่ 3 และ 4 ก็จะได้เรียนเจาะลึกมากขึ้น และเน้นภาคปฏิบัติ โดยการฝึกงาน  ซึ่งพี่วีอาร์เลือกฝึกงาน ที่โรงงานผลิตรถยนต์ MG ซึ่งก็เป็นที่เดียวกับที่ทำงานในตอนนี้
 
เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย...ได้มากกว่าประสบการณ์
ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ หากน้องคนไหนสนใจ หรือมีความชอบเกี่ยวกับยานยนต์ ก็สามารถเลือกเรียนที่นี่ได้ มีงานรองรับแน่นอน เพราะที่สถาบันแห่งนี้มุ่งเน้นให้เราทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆ เหมือนพี่ ที่มีโอกาสได้มาฝึกงาน ในระยะเวลา 1 ปี ทำให้พี่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน ทำให้บริษัทเห็นถึงศักยภาพ ทำให้สามารถทำงานต่อได้เลย