สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


UploadImage

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะมีการอบรม 3 ระดับด้วยกัน 

- ระดับต้น อบรมในวันที่1-3 เมษายน 2559 ค่าใช้จ่าย 3,000บาท
- ระดับกลาง อบรมในวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
- ระดับสูง อบรมในวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2559 ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท

อบรมโดย ผู้เขียนตำรา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยุ โทรทัศน์ และมีการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

รับสมัครในจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
คุณ ณภัทร 02-504-8386 หรือ 089-026-6403