สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าน้ำหนัก VS เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
เริ่มมีระเบียบการการรับสมัครออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีระเบียบการ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission แล้วพอใกล้วันรับสมัครมากขึ้นเท่าไหร่ น้องๆ ก็ยิ่งต้องศึกษารายละอียดในระเบียบการมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าใรระเบียบการจะมีรายละเอียดต่างๆ เยอะไปหมด วันนี้เราจะมาดูกันว่าค่าน้ำหนัก และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดูยังไง และเอาไปใช้ยังไงบ้าง

 

ค่าน้ำหนัก

เริ่มกันที่ ค่าน้ำหนัก คือ สัดส่วนมากน้อยขององค์ประกอบคะแนนที่นำมาใช้เป็นคิดคะแนน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยทุกระเบียบการคิดค่าน้ำหนักจะใช้เป็นเปอร์เซ็น (%)
 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คือ คุณสมบัติที่น้องต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าที่กำหนดหากได้ต่ำกว่าที่กำหนดก็จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่รับพิจารณา