สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักกายภาพบำบัด ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์อยากเป็น..นักกายภาพบำบัด ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์

- เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาปกติอีกครั้ง
- เข้าใจถึงโครงสร้างต่าง ๆ ของร่างกาย และจัดการการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากพยาธิสภาพและภาวะโรค ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงชีวิต มีความก้าวหน้าในการทำงาน
นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเป็นของตนเองได้

4 + 1 เทรนด์อาชีพสายวิทย์ - ศิลป์ ในปี 2019
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 สนใจสมัคร คลิกที่นี่ 

 
- สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ต http://estudent.christian.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 4 (รอบ Admissions)

 
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561 
เปิดภาคเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562