สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำความรู้จักอาชีพ "นักโภชนาการ ดูแลสุขภาพ"


 
อยากเป็น...นักโภชนาการ ดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

- วิจัยคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ และสร้างสรรค์ดัดแปลงเมนูต่างๆ ให้มีสารอาหารครบถ้วน
- วางแผน กำหนดอาหารตามหลักโภชนาการ  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการมีรูปร่างที่ดี
- มีความชำนาญด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ บุคคลทั่วไป
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

4 + 1 เทรนด์อาชีพสายวิทย์ - ศิลป์ ในปี 2019
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 สนใจสมัคร คลิกที่นี่ 

 
- สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ต http://estudent.christian.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 4 (รอบ Admissions)

 
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561 
เปิดภาคเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562