สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นวัตกรรมดิจิทัล อินเตอร์ มช. เรียน 4 ปี 2 ปริญญา เลือกเรียนต่อได้ 3 ประเทศ


“ Digital Business 4.0 ”
ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
 
โลกในปัจจุบัน เป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างสังคมที่อยู่บนโลกให้เป็นสังคมไร้พรมแดน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว วันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) จึงต้องเรียนรู้และมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพิงทางเทคโนโลยี ให้สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็น Digital Workforce ได้ในอีกมุมหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ จำเป็นต้องเรียนรู้ด้าน Digital Business Startup เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้

หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างผู้ประกอบการนานาชาติ โดยใช้ Technology ในการ Startup ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับงานธุรกิจ ทางด้านการค้าขาย และการให้บริการนั้น ต้องเข้าใจในธุรกิจก่อน และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)

จากคำทำนาย 10 อันดับอาชีพ ปี 2562 จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการนั้น ก็ติดอันดับอาชีพดาวเด่นด้วยนะ

 
 
หลักสูตร 4 ปี โดยในปีที่ 1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ปีที่ 2 เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติ คอมพิวเตอร์และการเป็นผู้ประกอบการ ปีที่ 3-4 เรียนวิชาเอกเลือก (Major Elective) เน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Startup Track) หรือ การเป็นนักพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล (Tools Track)


ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระหว่าง หลักสูตร 4 ปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หลักสูตร 2 ปริญญา รูปแบบ 2+2 (Double Degree) เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 2 ปี ได้แก่

1.University of Strathclyde, Glasgow, UK สาขา Entrepreneur
2.Curtin University, Perth, Australia สาขา  Data Science
3.East China University of Science and Technology (ECUST), Shanghai, China สาขา Business
4.University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu, China สาขา Software Engineering
จบมาแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้าน Digital Business Startup / Digital workforce ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และทำธุรกิจได้

 
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จบการศึกษา มัธยมปลายทุกสาขา  
วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-อังกฤษ, ศิลป์-จีน

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 1 มิถุนายน 2562  

สนใจหลักสูตรนี้ >> คลิกที่นี่
 
IPAS รอบที่ 4 >> ไม่ต้องใช้ GAT/PAT, O-NET รู้ผลก่อน มีที่เรียนแน่นอน
คุณสมบัติผู้สมัคร >> เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป, เกรดภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป หรือ มีผลสอบ GED
วิชาที่ใช้สอบ >> สถิติเบื้องต้น และ English Placement Test (กรณีมีผลสอบ TOEIC 500 ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่