สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ตามทันธุรกิจสมัยใหม่
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 38,277,300 คน ก่อให้เกิดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมีจำนวน 226.08 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068,180 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 3,075,683 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก

 

สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 คาดว่าจะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.5% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้กว่า 2.21 ล้านล้านบาท เติบโตถึง 10%

 

จากสถิติ และตัวเลขการเติบโตของการท่องเที่ยว ทำให้มีอัตราการจ้างงานสำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว จะมีอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบสูงถึง 95% มีโอกาสได้งานทั้งในธุรกิจที่พักเชิงสร้างสรรค์ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงธุรกิจการเดินทาง

 

อย่างไรก็ตามข้อดีเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งตามมา นั่นคือการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยกันเอง ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเองก็ต้องการสิ่งใหม่ๆ ให้ตื่นเต้นตลอดเวลา ธุรกิจการท่องเที่ยว และบุคคลากรในธุรกิจนี้จึงจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน ต้องแสวงหานวัตกรรมการบริการ และความคิดสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าน้องๆ อยากเป็น 95% ที่มีอนาคตในธุรกิจการท่องเที่ยว ต้องเลือกเรียนในสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จะส่งให้น้องๆ ไปถึงเป้าหมายได้
 

เรียนการท่องเที่ยวแบบไหนให้เหนือกว่าคนอื่น?อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า อาชีพในสายงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและไร้ขอบเขต สาขาที่เราควรเลือกเรียนต้องขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ ผสมผสานการท่องเที่ยวเข้ากับนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ปลูกฝังการเรียนรู้ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้วยความคิด เรียนรู้การออกแบบบริการ (Service Design) อย่างสร้างสรรค์ ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เชื่อมโยงเทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อแก้ปัญหากระบวนการให้บริการ และที่สำคัญคือต้องสามารถปลุกพลังแห่งการสร้างสรรค์ ให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เหมือนกับที่สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College)
 
จุดเด่นของที่นี่คือ น้องๆ จะได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning) 2.5 ปีในวิทยาลัย และ 1.5 ปีในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้น้องๆ สามารถเข้าสู่อาชีพได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักออกแบบการบริการ (Service Design) อย่างสร้างสรรค์
 

 

เรียนอะไรบ้าง?

การเรียนในสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) ผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริง ที่น่าสนใจคือมีสาขาวิชาเฉพาะด้านมากถึง 75 หน่วยกิต และปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการ 3 ภาคการศึกษา โดยการเรียนจะเริ่มจากการปูพื้นฐานในปีแรก และค่อยๆ มีวิชาเฉพาะด้านการบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป โดยมีวิชาที่น่าสนใจดังนี้
  • นวัตกรรมศึกษาเพื่องานบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยวและที่พักเชิงสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • นวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • นวัตกรรมการบริการในธุรกิจบันเทิง
  • การปฏิบัติงานและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเชิงสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมธุรกิจเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • นวัตกรรมการใช้บริการในธุรกิจเดินทาง
เป็นต้น
 
และสำหรับน้องๆ ที่เรียนในสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) นอกจากจะสามารถเลือกฝึกงานกับบริษัทใหญ่ทั่วโลกได้แล้ว ยังมีโอกาสที่มากกว่าคนอื่นๆ ที่น้องๆ จะได้รับ นั้นคือสามารถเลือกฝึกงานได้กับธุรกิจในเครือของดุสิตธานีที่มีอยู่ทั่วโลกได้อีกด้วย
 

อาชีพหลังเรียนจบ?

- นักออกแบบงานบริการ
- ที่ปรึกษาด้านงานบริการ
- บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว
- แอร์โฮสเตส
- เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนแอพพลิเคชัน
- เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
- เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการท่องเที่ยว
- ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  

การสมัครเรียน

สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.dtc.ac.th