สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการโรงแรม DPU เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น 6 ด้าน เริ่มกับน้อง ๆ #DEK62


"ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะมีความสวยงามในงานบริการที่ดีที่สุดเท่าประเทศไทย"

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั่วไป และสำหรับใช้ในธุรกิจบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกเรียนภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารให้บริการนักนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติที่มาใช้บริการโรงแรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก


การเรียนการสอนด้านการโรงแรม

จะเน้นการสอนครอบคลุมการปฏิบัติงานอันเป็นหัวใจของงานโรงแรม ตั้งแต่การเป็นพนักงานต้อนรับที่ดี คอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่เข้าพักจนเดินทางออกจากโรงแรม มีความรู้รอบตัวไว้ตอบคำถามลูกค้า

การเรียนการสอนด้านการฝึกทำอาหารในครัว

โดยสอนกันอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง การเสิร์ฟและการบริการแขกหรือลูกค้า จะเรียนกันในวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้เรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การรับประทานอาหาร การเสิร์ฟ การวางจาน ถือจาน ไปจนถึงการพับผ้าโดยฝึกปฏิบัติจริง

การเรียนการสอนด้านงานบริการห้องพัก

จะอยู่ในวิชางานแม่บ้าน โดยน้องๆ จะได้ฝึกทำงานในห้องที่มีแขก (guest) เข้าพักจริง ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของแม่บ้านมืออาชีพผู้มีประสบการณ์จริง รวมถึงจัดเยี่ยมชมเรียนรู้การทำงานบริการในโรงแรมห้าดาว

นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ ได้แก่ ด้านการตลาด การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน (project) และทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะต่างสาขาวิชาเพื่อเปิดมุมมองให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการฝึกงานในสถานประกอบการตามรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อฝึกปรับตัวและเรียนรู้การทำงานจริงก่อนจบการศึกษา

              

 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
 

- เน้นพัฒนาทักษะความรู้ในธุรกิจบริการโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งปรับใช้ได้ในธุรกิจบริการที่พัก โฮสเทล ธุรกิจสายการบิน การจัดประชุม (MICE) เรือสำราญ สปาและรีสอร์ท โรงพยาบาลชั้นนำ การจัดเลี้ยงและอีเว้นท์


- หลักสูตรทันสมัย รองรับเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น ที่พักแรมรูปแบบใหม่ๆ การทำอาหารเมนูสุขภาพ  ความเชื่อมโยงกับอาเซียนและจีน (AEC+China)
- สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมชั้นนำ และสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- เยี่ยมชมโรงแรมชั้นนำ และสถานประกอบการที่หลากหลาย เพื่อเรียนรู้ งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ สปา เป็นต้น
- มีโรงแรม DPU Place ภายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานบริการ มี Chef Lab ที่ทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกงานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

- มีความร่วมมือกับโรงแรมชั้นนำ เช่น กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา (Centara)  กลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) โรงแรมสุโกศล เป็นต้น

 

จบมาทำงานอะไร ?
 

- พนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการในโรงแรมทุกแผนก ผู้บริหารโรงแรม

- เชฟ ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

- ผู้ให้บริการในธุรกิจหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน สปา โรงพยาบาลชั้นนำ เรือสำราญ

- เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการโฮสเทล (Hostel) ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ

- ผู้ออกแบบงานจัดเลี้ยง จัดอีเว้นท์ ออกแบบและตกแต่งอาหาร


 

สมัครเรียนทำอย่างไร ?
 

ระบบรับตรง (ตุลาคม-สิงหาคม)

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือ เทียบเท่า

- สมัครด้วยตัวเองทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หรือ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ติด Top 6 อันดับ เปิดรับสมัครมากที่สุดใน TCAS รอบที่ 3