สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ใครเก็บผลงานเข้าพอร์ต ห้ามพลาด ! DCD Degree Show 2019 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าวการศึกษา องค์กรสร้างสรรค์งานศิลปะ คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน “DCD Degree Show 2019” ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะนำผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ออกแสดงสู่สาธารณะชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ

 

ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-21.00 .

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ชั้น 4 อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500