สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อักษรศาสตร์ VS มนุษยศาสตร์ เรียนต่างกันอย่างไร


น้องๆหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคณะ อักษรศาสตร์ กับ มนุษยศาสตร์นั้นมันต่างกันยังไง ทั้งๆที่ก็เหมือนกันในการเรียนด้านภาษา วรรณกรรม การปกครอง ประวัติศาสตร์ การละคร พี่ขอบอกเลยว่า ทั้งสองคณะนี้ เน้อหาที่เรียนนั้นเหมือนกันค่ะ แต่จะแตกต่างกันเพียงแค่ชื่อคณะ โดยคณะอักษรศาสตร์ทั้งประเทศไทย มีเพียง 2 สถาบันเท่านั้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ 
เน้นเรียนเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ใน ภาษา ประวัติศาสตร์และวรรณคดี ที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ชาติที่ใช้ภาษานั้นค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์
เน้นเรียนเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ คือการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ 


จบมาทำงานอะไร?
-นักแปล/นักเขียน สำนักพิมพ์ หรือ บทความออนไลน์บนเว็บไซต์
-เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ HR
-สายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต
-นักจิตวิทยา
-การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ไกด์/ล่าม
-อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย
-ทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) หรืองานเพื่อสังคมและชุมชน
-สื่อมวลชน
-บรรณารักษ์
-นักประวัติศาสตร์/นักโบราณคดี
-สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ