สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์ VS สัตวบาล เรียนต่างกันอย่างไร?น้องๆที่กำลังตัดสินใจว่ากำลังจะเรียนคณะอะไรดี วันนี้พี่มีคำตอบมาให้ ว่าคณะสัตวแพทย์กับสัตวศาสตร์หรือสัตวบาล นั้นเรียน และ หน้าที่ที่ต้องทำเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
เน้นเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ 
การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ 
การใช้ยาและวัคซีนสำหรับสัตว์ 
และการอภิบาลสัตว์ป่วย

หน้าที่ของสัตวแพทย์
-ตรวจรักษาสัตว์ 
-การป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคสู่คน 
-การกำกับดูแลด้านสุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์

คณะสัตวศาสตร์,สัตวบาล
เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสัตว์ 
การขยายพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ 
การจัดการด้านต่างๆ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

หน้าที่ของสัตวบาล
-ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานกระบวนการผลิตสัตว์
-การสุขาภิบาลสัตว์ 
-การดูแลสิ่งแวดล้อม
-การจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์