สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการครูรักษ์ถิ่น โอกาสสำหรับนักเรียนที่อยากเป็นครู ได้ทุนเรียนครู+บรรจุ เปิดรับ #dek63 เป็นรุ่นแรก เตรียมตัวให้พร้อม!‬


ข่าวดีสำหรับน้องๆ #dek63 กองทุนเพื่อความสเมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศระเบียบการ
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
เพื่อผลิตน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นครู โดยมีทุนการศึกษาและเมื่อเรียนจบจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกลับไปปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิลำเนาบ้านเกิด


สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 1 จำนวน 11 แห่ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 7 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรการประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 11 แห่งนี้ จะเปิดรับรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นได้ทั้งสิ้น 328 อัตรา ในปีการศึกษา 2563
และจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 282 แห่ง น้องๆสามารถเช็กรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่ >> 
รายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล >>คลิกที่นี่<<

‪PDF โครงการ ดูที่ https://www.eef.or.th/…/info_4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E…
‬ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- Facebook กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( https://www.facebook.com/EEFthailand/ )
- เว็บไซต์ https://www.eef.or.th

คลิปโครงการ
https://youtu.be/rxafypBoFDk