สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จบ ม.3 อนาคตไปไหนต่อได้บ้าง?


น้องๆ หลายคนที่กำลังจะเรียนจบ ม.3 คงกำลังมองหาว่าตนเองสามารถไปเรียนต่อสายอะไรได้บ้างหรือสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้ทาง Admission Premium ได้ทำการรวบรวม เส้นทางการเรียนและทางเลือกอื่น ที่น้องๆ สามารถไปต่อได้หลังจบม.3 มาไว้ให้ลองมาเลือกดูกันว่าจะมีทางไหนบ้างที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของเรา เอาล่ะตามมาดูกันได้เลย

เรียนต่อ ม.4 สายสามัญ

เส้นทางปกติของน้องๆ ส่วนใหญ่คือการเข้าเรียนต่อระดับชั้นม.ปลายในแผนการเรียนสายสามัญ เช่น วิทย์- คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา และ ไทย-สังคม หลังจากเรียนจบน้องๆสายสามัญจะได้วุติ ม.6 ที่สามารถใช้ในการยื่นสมัครสอบมหาวิทยาลัยต่างๆได้
สมัครเรียนได้ที่ : โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ
ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 3 ปี  


เรียนต่อสายอาชีพ ปวช. พาณิชย์

ในด้านของสายอาชีพจะมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นระดับการฝึกวิชาชีพขั้นพื้นฐานในงานสายอาชีพสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้ทีเรียนจบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ เมื่อเรียนจบ ปวช. แล้วน้องๆจะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเรียนทางไหนต่อระหว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนได้ที่ : วิทยาลัยเทคนิค อาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 3 ปี


เรียนล่วงหน้าปริญญาตรี

น้องๆที่จบ ม.3 ก็สามารถเรียนต่อ ป.ตรีได้ ในหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดให้ผู้ที่มีวุฒิ ม.3 เรียนหลักสูตร ป.ตรีได้ โดยจะแบ่งการเรียนเป็นชุดวิชา เช่น ชุดวิชาไทยศึกษา ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น และชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใครที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถสมัครเรียนได้ ทั้งนี้น้องๆ ต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยว่าตรงตามเกณฑ์ที่สามารถสมัครได้หรือไม่
สมัครเรียนได้ที่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยะเวลาในการเรียน : ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่เรียน


เรียนนายร้อยทหาร/ตำรวจ

หากใครมีความประสงค์อยากจะรับใช้ประเทศชาติด้วยการรับราชการเป็นนายทหาร นายตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีและมั่นคงหากน้องๆผ่านการสอบทั้งข้อเขียนและสมรรถภาพทางกาย แต่จำกัดที่อายุ 16-18 ปี หรือ ต้องเรียนจบม.4 นั้นเอง โดยจะได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 3 ปี น้องๆจะได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนต้นสังกัดก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามที่น้องๆเลือกไว้ นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอีกคือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
สมัครเรียนได้ที่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 3 ปี  


เรียนผู้ช่วยการพยาบาล

สำหรับผู้ช่วยการพยาบาล Nurse Aids ( NA ) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลเพื่อบรรเทาอาการโรค ทำหัตถการต่างๆ ยกเว้น การให้ยา ฉีดยา และหัตถการที่มีการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้สนใจศึกษาการเป็นผู้ช่วยพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากมีหลักสูตรสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วุฒิ ม.3 ซึ่งมีสถาบันเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบของโรงเรียนและหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลของโรงพยาบาล
สมัครเรียนได้ที่ : โรงเรียน บริบาล บริรักษ์
ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบัน 


โรงเรียนส่วนราชการ/ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.3 อยากเรียนจบแล้วมีงานบรรจุทันที ปัจจุบันโรงเรียนส่วนราชการเปิดรับนักเรียนที่จบ ม.3 สามารถเข้าศึกษาเพื่อบรรจุได้ในอนาคตตัวอย่างโรงเรียนส่วนราชการที่เปิดรับคือโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรนี้จะเปิดเป็นประจำทุกปี รับ ม.3 เพื่อมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพจบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่าง 
สมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 3 ปี  


ตามฝัน ไปเป็น...ไอดอล

วงการไอดอลในประเทศไทยค่อนข้างกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งตัวอย่างศิลปินดังๆในไทยก็จะมี BNK , SBFIVE , 9X9 ทำให้โอกาสการเป็นไอดอลของเด็กไทยมีมากขึ้นจากรายการต่างๆ อย่าง Cuteboy Thailand ที่กำลังจะออกอากาศ นอกจากศิลปินในไทยแล้วยังมีไอดอลเด็กไทยที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศอีกด้วยหลายคนคงรู้จักดีในฐานะ ศิลปินเกาหลี ซึ่งเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงมีหลายคนเลยเริ่มที่ ลิซ่า สมาชิกวง BlackPink , แบมแบม สมาชิกวง GOT7 , เตนล์ สมาชิกวง NCT,WayV , สร สมาชิกวง CLC และมินนี่ สมาชิกวง G(i-dle) ทั้งนี้ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถเป็นไอดอลได้แม้ไม่ได้อยู่บนจอทีวี เช่น Youtuber , Beauty Blogger เป็นต้น วงการไอดอลนั้นถึงจะได้ชื่อเสียงและเงินทองมาได้อย่างง่ายดายแต่ต้องแลกกับความสามารถและความพยายามอย่างหนักจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างพี่ๆ
 

ปัจจุบันเส้นทางการเรียนต่อนั้นมีตัวเลือกให้เลือกเรียนมากมาย อยู่ที่ว่าตัวน้องๆ เองนั้นชอบและอยากจะเลือกเรียนอะไร แต่ก็ขอให้เรีลือกเส้นทางในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากจะเป็นจริงๆ และต้องอยู่ในพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้ควรปรึกษาครอบครัวหรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะพ่อแม่ก่อนตัดสินใจ เพราะต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและแนวทางการเรียนที่เหมาะสมสำหรับอนาคตข้างหน้าในอาชีพการงาน


ที่มา: 
teen.mthai.com
www.trueplookpanya.com
www.kluaynamthaischool.com
www.kruwandee.com