สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ศรีปทุม ร่วมมือ บริษัทไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด MOU ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

 
 
UploadImage

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัทไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณจรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน   และได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและมอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเตียมไว้ให้กับนักศึกษา