สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนสายศิลป์ แต่อยากเป็นหมอต้องทำยังไง ?


มีน้องๆถามเข้ามาใน inbox กันมาก สำหรับเรียนสายศิลป์แล้วอยากจะเรียนหมอต้องทำยังไงบ้าง หรือ พลาดเลือกสายผิดจริงๆอยากจะเรียนหมอ บางคนก็เพิ่งค้นพบตัวเองว่าอยากจะเป็นหมอ
วันนี้พี่มีวิธีที่ทำให้น้องสามารถได้เรียนหมอ แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าหากอยากจะเรียนหมอจริงๆ หรือ อยากทำตามความฝัน ก็ต้องขยันและทุ่มเทกันตั้งแต่วันนี้เลยนะ


1. วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์
ใช้เป็นสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% ประกอบด้วย 3 PART
1. ลักษณะข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม. ต้น + ม. ปลาย ทั่วไป
2. จริยธรรมทางการแพทย์ (ไม่มีสอนในห้องเรียน)
3. คล้าย ๆ กับ GAT เชื่อมโยง แต่จะมีความซับซ้อนกว่า

2. สอบวิชาสามัญ
 ใช้ 7 วิชา ในสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ได้แก่
1. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40%
2. คณิตศาสตร์ 1 20%
3. ภาษาไทย 10%
4. ภาษาอังกฤษ 20%
5. สังคมศึกษา 10%
แต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม

3.ต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา 
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคม
ต้องทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์ 

4.ต้องขยันอ่านหนังสือเพิ่มอีก 2-3 เท่า
เนื่องจากน้องๆที่เรียนสายศิลป์ไม่ได้เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 
อย่างจริงจัง เหมือนน้องๆสายวิทย์ ในระยะเวลา 3 ปี 
ทำให้ต้องขยันและตั้งใจกว่าเพื่อนๆสายวิทย์หลายเท่า