สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ใน TCAS63

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ใน TCAS63

 

รับสมัคร

  • รับสมัครได้อย่างอิสระ ไม่กำหนดช่วงเวลา
 

ตรวจสอบการใช้สิทธิ์

ตรวจสอบการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาของผู้สมัครกับระบบ TCAS วันที่ระบุเป็นวันเริ่มการตรวจสอบการใช้สิทธิ์
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 63
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. 63
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค. 63
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิ.ย. 63
 

ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 22-28 ม.ค. 63 (รอบที่ 1)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เม.ย. 63 (รอบที่ 2)
 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 ม.ค. 63  (รอบที่ 1)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 เม.ย. 63  (รอบที่ 2)


กำหนดการ TCAS63 (คลิก)