สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบกองทุนกู้เรียนต่อ ป.ตรี ในไทย กยศ. VS กรอ.

น้องๆ ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาลัยและมีความประสงค์ที่จะกู้เรียนในระดับปริญญาตรีควรศึกษาก่อนทางนี้ เพราะวันนี้ทาง Admission Premium ได้รวมข้อมูลโครงการสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเพื่อนการเรียนมาให้น้องๆ ได้ศึกษา และตัดสินใจว่าจะเลือกกู้ยืมในระบบโครงการไหนดี 


กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
สามารถกู้ได้ในระดับ : มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ครอบครัวต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (ต้องมีข้าราชการรับรองเรื่องรายได้)
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : ได้ทุกคณะ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 2,400 บาทต่อเดือน (หากอยู่ในระดับชั้น ม.ปลายจะได้รับ 1,200 บาทต่อเดือน)
การชำระหนี้ : หลังเรียนจบ 2 ปี และต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี

กรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)
สามารถกู้ได้ในระดับ : ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ไม่กำหนดรายได้ครอบครัว
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : เฉพาะบางคณะที่กำหนดไว้
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 2,200 บาทต่อเดือน (ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะได้รับเฉพาะรายได้ครอบครัวต่ำกว่า 200,000 บาท)
การชำระหนี้ : เมื่อเริ่มทำงาน และเงินเดือนถึงเกณฑ์ที่สามารถผ่อนชำระได้
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี 


สำหรับใครที่คิดว่าจะกู้ยืมทั้ง 2 ระบบขอตอบทางนี้ไว้ก่อนเลยว่าไม่สามารถทำได้ น้องๆจะต้องเลือกกู้ยืมเพียง 1 โครงการเท่านั้น และแต่ละโครงการต้องศึกษาให้ครบถ้วนถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการหากตกหล่นแม้แต่ข้อเดียวอาจจะไม่ผ่านการกู้ยืมเรียนได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับมหาลัยหรือคณะที่น้องๆศึกษาก่อนว่าสามารถกู้ยืมโครงการใดได้บ้าง

 

ที่มา : https://www.studentloan.or.th/