สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

- จำนวนรับ 105 คน (เท่ากับปีที่แล้ว)
ปีนี้ไม่รับภูมิลำเนา ปทุมธานี และ นนทบุรี แล้วนะ น้อง ๆ ไปเตรียมตัวสำหรับ กสพท ในTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ได้เลย
ส่วนน้อง ๆ ที่มีภูมิลำเนาใน อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ยังมีโอกาสในโครงการนี้อยู่
- ใช้ #วิชาเฉพาะ #กสพท63 ด้วย สมัครไว้ด้วยนะ
- รับเฉพาะ #dek63 ไม่รับ #เด็กซิ่ว นะครับ

เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.ศึกษาชั้น ม.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตามประกาศ
กรณีเฉพาะของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผู้สมัครต้องศึกาาอยู่ในโรงเรียน 9 จังหวัดดังนี้เท่านั้น
จ. สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี