สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 พ.ย. นี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม SUIC Open House 2019


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดบ้านชวนน้องๆ มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน พร้อมร่วมทำ workshop กิจกรรม หรือเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของรางวัล รวมทั้งร่วมพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นพี่จากแต่ละหลักสูตร ที่พร้อมให้ข้อมูล และตอบคำถามน้องๆ ในด้านต่างๆ อาทิ ความโดดเด่นของหลักสูตรสองปริญญา การเรียนการสอน การฝึกงานต่างประเทศ การเรียนหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ และทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนำชมวิทยาลัยฯอีกด้วย

 

พิเศษภายในงาน ฟรี!
ค่าใบสมัคร (เมื่อนำเอกสารและหลักฐานการสมัครมายื่นครบถ้วน)

สามารถลงทะเบียนทาง QR code

 

 

ภายในงานร่วมสัมผัสความแตกต่างกับ workshop หรือกิจกรรม เกมส์ ที่จัดโดยรุ่นพี่จากแต่ละหลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Double-degree) ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากต่างประเทศ ได้แก่
 

 เจาะลึกคณะ สาขา เปิดประสบการณ์ใหม่ ! 
 U-Review SUIC มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 


1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  (B.F.A. in Digital Communication Design ร่วมกับ Birmingham City University, UK)

 


 

 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (B.B.A. in Hotel and Tourism Management ร่วมกับ Vatel Hotel and Tourism Business School, France)


3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management, Paris School of Business, France)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติิม

 

- เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร