สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แคมปัสใหม่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

แคมปัสใหม่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แคมปัสใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด อาคารหอพักนักศึกษา อาคารนันทนาการ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ โดยแคมปัสนี้ เป็นแคมปัสที่มีการระดมความคิด ความสร้างสรรค์ในการออกแบบจากทุกๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์ บุคลากร รวมไปถึงนักศึกษา ที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันออกแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แคมปัสนี้เป็นชุมชนของปัญญาชนและเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาและการเรียนรู้อย่างแท้จริงสนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมตัวกันไว้เลย
ยื่นแฟ้มสะสมผลงานกันได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมเป็นต้นไปที่ >> med.mahidol.ac.th