สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำความรู้จัก "สัญลักษณ์" ของแต่ละคณะ

บทความนี้ขอชวนน้องๆ ม.ปลายที่กำลังจะกลายเป็นว่าที่นักศึกษาปี 1 ของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย มาทำความรู้จัก สัญลักษณ์ของคณต่างๆ มาดู มาทำความรู้จักกันไว้ก่อนว่าคณะไหนมีตราหรือสัญลักษณ์ประจำเป็นรูปอะไรบ้าง ตามมาดูกันไว้ได้เลย ปล.น้องๆ ม.ปลายที่กำลังหาแนวทางทำ Portfolio สามารถนำไปใช้ประกอบในการออกแบบแฟ้มผลงานได้นะ


สัญลักษณ์ของแต่ละคณะ

1 วิศวะกรรมศาสตร์ - เกียร์ (ฟันเฟือง)
2 ครุศาสตร์ - เทียนไข
3 แพทยศาสตร์ - งูพันคบเพลิง (คฑาคาดูซัส)
4 เภสัชศาสตร์ - งูพันถ้วยยาไฮเกีย (Bowl of Hygeia) 
5 พยาบาลศาสตร์ - ตะเกียงไนติงเกล
6 นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / วารสารศาสตร์ - นกพิราบ 
7 นิติศาสตร์ - ตราชู 
8 วิทยาศาสตร์ - อะตอม
9 บริหารธุรกิจ - เรือสำเภา
10 รัฐศาสตร์ - สิงห์


โดย 10 คณะที่เรายกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น มักจะใช้ตรามีสัญลักษณ์ที่เป็นสากลเหมือนๆ กันในเกือบทุกสถาบัน และส่วนคณะสาขาอื่นก็อาจจะมีการใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัยอาจใช้รูปรวงผึ้งหรือสามเหลี่ยม คณะเกษตรศาสตร์ อาจใช้รูปรวงข้าว หรือเขาควาย คณะเทคนิคการแพทย์ อาจเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ คณะเทคโนโลยี ก็อาจเป็นรูปคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นน้องๆ ก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลกันไว้ให้ดี อีกครั้งนะจ๊ะ