สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Mindset ที่ดี นำไปสู่การเรียนที่ดีหลายคนประสบปัญหาเมื่อการเริ่มต้นพยายามอ่านหนังสือ หรือตั้งใจทำให้การเรียนดี แต่สุดท้ายแล้วกลับล้มเลิกกลางคัน และหมดความตั้งใจที่จะพยายามต่อ ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราควรเริ่มต้นก่อน คือการกำหนด mindset ตั้งแต่แรก จะเป็นอย่างไร มาดูกันเลย
 
นักจิตวิทยาแบ่ง mindset เป็น 2 แบบ ได้แก่ Fixed mindset และ Growth mindset แปลง่ายๆ คือ กรอบความคิดแบบยึดอยู่กับที่ กับกรอบความคิดที่มีการเติบโต หากเปรียบเทียบง่ายๆ คนที่มี Fixed mindset คือคนที่ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามบางอย่าง เช่น การทำสิ่งที่ยาก การไม่เผชิญปัญหา หรือไม่กล้ารับคำวิจารณ์ของผู้อื่น ส่วนคนที่มี Growth mindset คือคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกับ Fixed Mindset นั่นก็คือ มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ แก้ปัญหา และนำข้อเสียมาเป็นแรงผลักดัน
 
เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้ หลายคนก็พอจะคาดเดาได้ว่าตนเองนั้นควรมี mindset ทางไหนเพื่อการเรียนที่ดี แต่คำถามคือ แล้วเราจะเริ่มต้นการสร้าง Growth mindset อย่างไร โดยเฉพาะคนที่มี Fixed mindset ตั้งแต่แรก? ต้องเกริ่นก่อนว่าไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรหากเริ่มแรกเดิมทีเราจะมี Fixed mindset แต่เราสามารถสร้าง Growth mindset ได้ด้วยวิธีการเหล่านี้

1. ยอมรับความไม่สมบูรณ์

การยอมรับความไม่สมบูรณ์ทั้งในส่วนของตนเองและของผู้อื่น เพราะนั่นเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นตัวตนของแต่ละคนขึ้นมา ให้มองว่าความไม่สมบูรณ์แบบของเรานั้นทำให้เรามีความแตกต่างจากคนอื่น
 

2. การเผชิญกับความท้าทาย

หากเรากลัวความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ให้หยุดความคิด และกลับมาปรับทัศนคติกันใหม่ ให้มองว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “โอกาส” ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของเราให้ง่ายต่อตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้เรากล้าที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น
 

3. ตั้งใจฟังตัวเอง

ตั้งใจฟังในที่นี้หมายถึงการตั้งใจฟังความคิดหรือการกระทำของตัวเอง หากคำพูดของเราเป็นเชิงลบ นั่นหมายถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาก็จะเป็นเช่นนั้น ดังนั้นหากเรามองเห็นว่าความคิดหรือการกระทำของเราเป็นเชิงลบ ควรแทนที่ด้วยคำพูดหรือความคิดเชิงบวก เปลี่ยนจากการมองว่า ‘ยาก’ กลายเป็น ‘ฉันทำได้’
 

4. หยุดค้นหาการยอมรับจากผู้อื่น

การต้องการการยอมรับบางครั้งเป็นการสร้าง Fixed mindset ให้กับตัวเอง ดังนั้นควรที่จะเริ่มต้นเชื่อมั่นในตัวเอง พึ่งพาตนเองก่อนจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น สร้างความประทับใจให้กับตัวเอง เพราะตัวเราเองนั่นแหละ ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
 

5. เชื่อมั่นในจุดแข็งของตัวเอง

ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นของตัวเอง ลองค้นหาจุดแข็งของตัวเรา และรู้สึกดีกับจุดแข็งของตัวเอง แน่นอนว่าต้องเป็นไปในทางที่ดีนะ และในส่วนของจุดอ่อนก็พยายามเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในด้านนั้นๆ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นจนตัวเองรู้สึกแย่ และหันมาปรับปรุงตัวเองควบคู่ไปด้วยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมาก
 
เมื่อเราเริ่มต้นจากกรอบความคิดที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วนั้น ก็เริ่มต้นความตั้งใจของเราต่อไปได้ และที่สำคัญ เมื่อปลายทางของเป้าหมายเราคือการมีเกรดที่ดีแล้วนั้น จงให้ความสำคัญกับกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นการกระทำและกรอบ mindset ของเราให้คงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ สุดท้าย กระบวนการทั้งหมดก็จะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งการตั้งต้น กระบวนการ และปลายทางในที่สุดอ้างอิงจาก
thepotential.org

www.psychologytoday.com