สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมตัวก่อนเข้าสอบ GAT/PAT อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


 
  1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพตามประเพณีนิยม (ห้ามเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) และห้ามใส่เสื้อคลุมเข้าสอบ
  2. พกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่าย ซึ่งจะต้องเป็นตัวจริง และไม่หมดอายุ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
  3. อุปกรณ์ที่เข้าห้องสอบได้
  • ปากกา (สำหรับเซ็นชื่อ)
  • ดินสอสีดำ 2B
  • กบเหลาดินสอ
  • ยางลบ
  • นาฬิกา สำหรับดูเวลาเท่านั้น (แนะนำเป็นแบบเข็ม)
  • คนที่สอบ PAT 4 สามารถนำดินสอ หรือปากกาสำหรับเขียนรูปลายเส้น เข้าได้


 

ตารางสอบ และเรื่องที่ออกสอบ

3 คำเชื่อม ( GAT เชื่อมโยง ) ไม่มีพลาด คว้า 150 เต็ม
สัญลักษณ์ GAT เชื่อมโยง ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !!!