สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 วิธีต้องห้ามพลาด! ป้องกัน COVID-19 ตอนไปสอบ 9 วิชาสามัญ
สทศ. ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบวิชาสามัญในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 
ของสนามสอบทั่วประเทศเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับน้องๆ ผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญดังนี้

1.ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียง
11 ประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ได้แก่จีน  ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เยอรมนี ฝรั่งเศส
ให้แจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ
เพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม

2.ให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยสบู่

3.ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากาอนามัย และไปรายงานตัว ณ กองอำนวยการ
เพื่อให้ศูนย์สอบประเมินอาการและพิจารณาจัดเตรียมสถานที่สอบให้เหมาะสม

4.ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ